Gezelschappen

Evenals op verenigingen bestaan er in huis een aantal groeperingen van gelijksgezinden. Dit betekend sowieso dat er een lijn door huis loopt waar aan de ene kant de leden wonen en aan de andere kant de papen. Daarnaast zijn er nog al wat man lid van de Lonely Hearts Club. Hieronder staat een opsomming van de disputen en clubs.

Lonely Hearts Club

De Lonely Hearts Club is een verbond van huisgenoten zonder vaste vriendin. Hun verzamelplek aan de huisbar wordt vaak gebruikt om beproefde of gefaalde taktieken door te spreken over hoe nu verder. De LHC president met zijn rechter- en linkerhand hebben het recht om bepaalde huisgenoten te schorsen voor bepaalde tijd indien zij niet aan de regels van de club hebben voldaan. Zo af en toe gaat de club ook op uitje. Heb je dus nog wat fijne gasten nodig voor een feestje of blind-date diner? Contacteer dan de LHC. LHC@engelenbak.com

Buffalo dispuut

Dit illustere dispuut binnen huis is een hechte groep die eens in de zoveel tijd een mooi uitje hebben. Ook heeft dit dispuut bepaalde mores die strict worden nageleefd, en waar zonodig worden bestrafd en/of beloond.

Amsterdam dispuut

Dit illustere gezelschap is op bepaalde tijden te vinden in Amsterdam. Meer valt er eigenlijk niet over te vertellen, aangezien het strict NAD is.

Chinese Plof-dispuut

Deze heren staan altijd klaar met legendarische opdrachten. Wie deze opdracht(en) moet vervullen, dat laten de heren over aan de Chines Plof!

KVD

Diep onder de grond
Waar het zonlicht nooit komt
En geen de weerklank hoort van uw gewee.

Gebeurt niets naar behoren
Worden mannen herboren
Dier wellust verstoord peis en vree.

Verlangen een gade zo guur
Wiens balts dans obscuur
Al overmeesterd volgt zij gedwee.

Rakelings langs haar snee
Daar vest hij zijn stee
In gods meest verboden entree

Moge uw lichaam ontspannen
Voor ons illuster soort mannen
Wij zijn de mannen van het KVD